Pensionärsföreningen i Iniö rf

Styrelsen 2023

Christjan Brander, ordförande

Leif Jensen, viceordförande

Pippi Brander, sekreterare

Rita Björklund, medlem

Kristiina Heinonen, medlem

Lars Mattsson, medlem

Bertil Åkerfelt, medlem

Mona Nygård, ersättare

Gunnel Mattsson, ersättare

Elisabeth Pöyli-Ljungqvist, ersättare