Pensionärsföreningen i Iniö rf

Styrelsen 2021

Christjan Brander, ordförande

Kristiina Heinonen, viceordförande

Pippi Brander, sekreterare och kassör

Rita Björklund, medlem

Lars Mattsson, medlem

Leif Jensen, medlem

Bertil Åkerfelt, medlem

Kari Heinonen, ersättare

Gunnel Mattsson, ersättare

Elisabeth Pöyli-Ljungqvist, ersättare